52 Set Bank Soalan
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai topik yang boleh anda akses di dalam Question Banks.
Tahun 6
KSSR
Ujian Topikal
 • Belajar Menggunakan Kalkulator
 • Nombor Perdana
 • Nombor sehingga Tujuh Digit
 • Menukarkan Perpuluhan dan Pecahan Juta kepda Nombor Bulat dan Sebaliknya
 • Penyelesaian Masalah Harian yang Melibatkan Operasi Bercampur dan Anu
 • Mendarab Pecahan Wajar dengan Pecahan Wajar
 • Pendaraban Pecahan Wajar dengan Nombor Bercampur
 • Mendarab Nombor Bercampur dengan Nombor Bercampur
 • Pembahagian Pecahan
 • Penyelesaian Masalah Melibatkan Pecahan: Darab dan Bahagi
 • Pendaraban dan Pembahagian Perpuluhan
 • Peratus dalam Simpanan dan Pelaburan
 • Peratus dalam Kehidupan Seharian
 • Harga Kos, Harga Jualan, Rugi, dan Untung
 • Peratus Untung dan Rugi
 • Diskaun, Bil, Rebat dan Invols
 • Aset dan Liabiliti, Faedah dan Cukai Perkhidmatan
 • Sistem Waktu
 • Menghitung Tempoh
 • Zon Waktu
 • Panjang, Jisim dan Isi Padu I
 • Panjang, Jisim dan Isi Padu II
 • Panjang, Jisim dan Isi Padu III
 • Poligon
 • Perimeter dan Luas
 • Luas
 • Menyelesaikan Masalah Tentang Luas Permukaan dan Isi Padu Bentuk Tiga Dimensi
 • Koordinat
 • Nisbah yang Mewakili Dua Kuantiti
 • Pengurusan Data
 • Menyelesaikan Masalah Berkaitan Mod, Median, Min dan Julat
 • Kebolehjadian
Peperiksaan
 • Ujian
 • Peperiksaan Pertengahan Tahun
 • Peperiksaaan Percubaan 1
 • Peperiksaaan Percubaan 2
 • Peperiksaan Percubaan 3

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.