71 Set Bank Soalan
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai topik yang boleh anda akses di dalam Question Banks.
Tahun 5
KSSR
Ujian Topikal
 • Nombor sehingga 1 000 000
 • Nilai Nombor
 • Pola Nombor
 • Anggaran dan Pembundaran
 • Penambahan
 • Penolakan Berturut-turut dengan Anu
 • Masalah Harian Melibatkan Penolakan
 • Darab Sebarang Nombor dengan Dua Digit, 100 dan 1000
 • Penyelesaian Masalah Harian Melibatkan Anu
 • Masalah Harian Melibatkan Pendaraban
 • Pembahagian Nombor dalam Lingkungan 1 000 000
 • Operasi Bergabung: Penambahan/ Penolakan dan Pendaraban
 • Operasi Bercampur Nombor Bulat Melibatkan Penambahan/Penolakan dan Bahagi
 • Operasi Bergabung Nombor Bulat dengan Kurungan
 • Tambah dan Tolak Pecahan
 • Nilai Pecahan Daripada Suatu Kuantiti
 • Operasi Bergabung Melibatkan Penambahan dan Penolakan Pecahan
 • Penambahan dan Penolakan Nombor Perpuluhan
 • Pendaraban dan Pembahagian bagi Nombor Perpuluhan
 • Penyelesaian Masalah Melibatkan Perpuluhan
 • Pertukaran antara Peratus dan Pecahan
 • Peratusan Sesuatu Kuantiti
 • Menyelesaikan Masalah Harian Melibatkan Penambahan dan Penolakan Wang
 • Masalah Harian Melibatkan Pendaraban dan Pembahagian Wang
 • Faedah Mudah dan Faedah Kompaun
 • Merancang Perbelanjaan dan Rekod Kewangan
 • Unit Masa
 • Penambahan Unit Masa
 • Penolakan Unit Masa
 • Pendaraban Unit Masa
 • Pembahagian Unit Masa
 • Menukar Unit Panjang dalam Perpuluhan dan Pecahan
 • Penambahan dan Penolakan Panjang Melibatkan Perpuluhan dan Pecahan
 • Pendaraban dan Pembahagian Panjang Melibatkan Perpuluhan dan Pecahan
 • Penyelesaian Masalah Harian Melibatkan Panjang dalam Perpuluhan dan Pecahan
 • Penukaran Unit Jisim dalam Perpuluhan dan Pecahan
 • Penambahan dan Penolakan Jisim
 • Pendaraban dan Pembahagian Jisim
 • Penyelesaian Masalah Melibatkan Jisim
 • Penukaran Unit Isi Padu
 • Penambahan Unit Isi Padu
 • Penolakan Unit Isi Padu
 • Darab Unit Isi Padu
 • Perimeter Gabungan Bentuk-bentuk Dua Dimensi
 • Luas Gabungan Dua Bentuk
 • Isi Padu Bentik- bentuk Gabungan
 • Mengukur Sudut Poligon
 • Garisan Selari dan Serenjang
 • Koordinat
 • Nisbah
 • Mod, Median, Min dan Julat
 • Pengurusan Data
PEPERIKSAAN
 • Ujian
 • Peperiksaan Pertengahan Tahun
 • Peperiksaaan Akhir Tahun

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.