50 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 5
Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Imperialisme Barat di Asia Tenggara
 • Pengenalan Birokrasi Barat di Asia Tenggara
 • Nasionalisme di Asia Tenggara
 • Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British
 • Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
 • Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun
Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Latar Belakang Pembinaan Bangsa dan Negara
 • Ciri-ciri Negara dan Bangsa Dalam Kesultanan Melayu Melaka
 • Warisan Negeri-Negeri Melayu
Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Malayan Union
 • Persekutuan Tanah Melayu 1948
 • Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah
Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Sistem Ahli
 • Pakatan Murni
 • Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
 • Nota Interaktif
 • Faktor-Faktor Pembentukan Malaysia
 • Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia
 • Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
 • Nota Interaktif
 • Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen – Perlembagaan
 • Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen – Raja Berperlembagaan
 • Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen – Kuasa Pemerintahan
 • Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen – Pilihan Raya
 • Negara Persekutuan
 • Lambang-Lambang Negara
Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan
 • Nota Interaktif
 • Pembangunan Ekonomi – Rancangan Pembangunan Lima Tahun
 • Dasar Pembangunan Ekonomi
 • Pembangunan dan Perpaduan Bangsa – Rukun Negara
 • Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
 • Malaysia Ke Arah Negara Maju – Wawasan 2020
Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa
 • Nota Interaktif
 • Konflik Antarabangsa
 • Dasar Luar Malaysia
 • Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa
 • Malaysia dalam Pertubuhan Serantau
 • Cabaran Masa Depan

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.