87 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 5
KBSM
Tatabahasa – Kata Nama
 • Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama
 • Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua
 • Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga
 • Kata Ganti Nama Diri Tanya
 • Kata Ganti Nama Tunjuk
Tatabahasa – Penanda Wacana
 • Perenggan pendahuluan
 • Perenggan isi
 • Perenggan kesimpulan
Tatabahasa – Peribahasa
 • Simpulan Bahasa
 • Bidalan
 • Perumpamaan
 • Kata-kata Hikmat
Tatabahasa – Tanda Baca
 • Tanda Baca 1
 • Tanda Baca 2
Tatabahasa – Hukum D-M
 • Hukum D-M
Tatabahasa – Antonim
 • Antonim
Tatabahasa – Sinonim
 • Sinonim
Tatabahasa – Jenis-jenis Ayat
 • Ayat Dasar
 • Ayat Tunggal
 • Ayat Penyata
 • Ayat Tanya
 • Ayat Perintah
 • Ayat Majmuk Gabungan
 • Ayat Majmuk Pancangan
 • Ayat Majmuk Campuran dan Pasif
 • Ayat Aktif
 • Ayat Pasif
 • Ayat Seruan
Tatabahasa – Cakap Ajuk Cakap Pindah
 • Cakap Ajuk Cakap Pindah
Tatabahasa – Kesantunan Berbahasa
 • Kesantunan
 • Panggilan Umum
 • Gelaran Warisan
 • Gelaran Kurniaan
 • Bahasa Bertatasusila
Penulisan – Laras Bahasa
 • Laras Undang-undang
 • Laras Ekonomi
 • Laras Politik
 • Laras Sains
 • Laras Iklan
 • Laras Sukan
 • Laras Klasik dan Istana/li>
Penulisan – Karangan Berformat
 • Minit Mesyuarat
 • Berita
 • Ucapan
 • Debat/Perbahasan
Penulisan – Karangan Tidak Berformat
 • Karangan Jenis Ulasan 1: Filem
 • Karangan Jenis Ulasan 2: Sosial
 • Karangan Jenis Ulasan 3: Novel
 • Karangan Jenis Ulasan 4: Sukan
 • Karangan Komsas: Cerpen
 • Karangan Komsas: Pantun
 • Karangan Komsas: Novel
 • Karangan Komsas: Seloka
 • Karangan Komsas: Syair
 • Karangan Komsas: Sajak
Komsas – Antologi Dirgahayu Bahasaku (Ulang kaji)
 • Puisi Tradisional: Pantun Lapan Kerat
 • Puisi Tradisional: Syair Makna Riak
 • Puisi Tradisional: Syair Pemberontakan Patani
 • Sajak: Dirgahayu Bahasaku
 • Sajak: Kecek – (V)
 • Sajak: Bangkitlah
 • Sajak: Pasar Perasaan
 • Sajak: Arkitek Kota
 • Prosa Tradisional: Hikayat Langlang Buana
 • Prosa Tradisional: Hikayat Siak
 • Prosa Tradisional: Hikayat Opu Daeng Menambun
 • Cerpen: Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong
 • Cerpen: Idola
 • Cerpen: Penanggungan
 • Cerpen: Tanggar Amanat
 • Drama: Tiang Cengal Dinding Sayung
 • Drama: 1400
 • Drama: Dato’ Onn
Komsas – Antologi Sejadah Rindu
 • Puisi Tradisional: Beberapa Petua Hidup (Za’ba)
 • Puisi Tradisional: Berbuat Istana Zaman Dahulu (Za’ba)
 • Puisi Moden: Sejadah Rindu
 • Puisi Moden: Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus
 • Puisi Moden: Erti Hidup Beerti
 • Puisi Moden: Kudup Perang
 • Prosa Tradisional: Burung Terbang Dipipiskan Lada
 • Cerpen: Cinta Ahmad Mutawakkil
 • Cerpen: Hipertensi
 • Cerpen: Gerhana Manusia
 • Drama: Bukan Gila
Komsas – Novel
 • Novel Songket Berbenang Emas
 • Novel Tirani
 • Novel Bimasakti Menari
 • Novel Silir Daksina

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.