30 Set Bank Soalan
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai topik yang boleh anda akses di dalam Question Banks.
Tingkatan 4
Ujian Topikal
  • Kemunculan Tamadun Awal Manusia
  • Peningkatan Tamadun
  • Tamadun Awal Asia Tenggara
  • Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
  • Kerajaan Islam di Madinah
  • Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
  • Islam di Asia Tenggara
  • Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
  • Perkembangan di Eropah
  • Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.