70 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 4
Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Makna dan Ciri-Ciri Tamadun Awal Dunia
 • Tamadun Mesopotamia
 • Tamadun Mesir Purba
 • Tamadun Indus
 • Tamadun Hwang Ho
Peningkatan Tamadun
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Latar Belakang Tamadun Yunani, Rom, India dan China
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Politik: Pentadbiran
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Politik: Perundangan
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Politik: Perluasan Kuasa
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Ekonomi
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Sosial: Pendidikan dan Falsafah
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Sosial: Sains dan Teknologi
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Sosial: Seni dan Seni Bina
 • Peningkatan Tamadun – Aspek Sosial: Bahasa dan Kesusasteraan
 • Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Tamadun Awal Asia Tenggara
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Kerajaan Awal di Asia Tenggara – Agraria
 • Kerajaan Awal di Asia Tenggara – Maritim
 • Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Kerajaan Awal – Cara-Cara Kedatangan
 • Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Kerajaan Awal – Sistem Pemerintahan
 • Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Kerajaan Awal – Seni Bina dan Sastera
Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Masyarakat Arab Jahiliah
 • Kelahiran Nabi Muhammad SAW
 • Penyebaran Islam di Makkah
 • Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam
Kerajaan Islam di Madinah
 • Info Interaktif
 • E-Nota
 • Hijrah
 • Piagam Madinah
 • Perjanjian Hudaibiyah
 • Pembukaan Semula Kota Makkah
Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
 • Nota Interaktif
 • Cara Pemilihan dan Tugas Khalifah
 • Sumbangan Khulafa al-Rasyidin
 • Kerajaan Bani Umaiyah
 • Kerajaan Bani Abbasiyah
 • Kerajaan Turki Uthmaniyah
 • Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia
Islam di Asia Tenggara
 • Nota Interaktif
 • Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
 • Penyebaran Islam di Asia Tenggara
 • Pengaruh Islam di Asia Tenggara – Aspek Sosial
 • Pengaruh Islam di Asia Tenggara – Aspek Ekonomi
 • Pengaruh Islam di Asia Tenggara – Aspek Politik
Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 • Nota Interaktif
 • Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik
 • Kesan Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya
 • Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi
Perkembangan di Eropah
 • Nota Interaktif
 • Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah – Zaman Gelap
 • Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah – Zaman Renaissance
 • Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah – Zaman Reformation
 • Penjelajahan dan Penerokaan
 • Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
 • Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
 • Imperialisme Barat di Asia
Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
 • Nota Interaktif
 • Ekonomi Tradisional
 • Ekonomi Dagangan – Sistem Pertanian Komersial
 • Ekonomi Dagangan – Industri Perlombongan
 • Ekonomi Dagangan – Penggunaan Tenaga Buruh Luar
 • Dasar British Terhadap Pertanian
 • Kesan-Kesan Dasar Ekonomi

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.