141 Set Bank Soalan
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai topik yang boleh anda akses di dalam Question Banks.
Tingkatan 4
Ujian Berdasarkan Topik_Tatabahasa
 • Kata Nama
 • Kata Kerja
 • Kata Adjektif
 • Kata Tugas
 • Frasa
Ujian Berdasarkan Topik_Penulisan
 • Karangan Berformat
 • Karangan Tidak Berformat
 • Karangan Bahan Rangsangan
Ujian Berdasarkan Topik_Komsas
 • Puisi
 • Prosa
Soalan Mirip Peperiksaan
 • Kertas 1 Bahagian A (Karangan Bahan Rangsangan)
 • Kertas 1 Bahagian B (Karangan Berformat dan Tidak Berformat)
 • Kertas 2 (Soalan 1)
 • Kertas 2 (Soalan 2)
 • Kertas 2 (Soalan 3)
 • Kertas 2 (Soalan 4)
 • Peperiksaan Awal Tahun
 • Peperiksaan Pertengahan Tahun
 • Peperiksaan Akhir Tahun

To access the above content, please register for a free trial or purchase our products at an attractive price.