129 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 4
KBSM
Tatabahasa – Pengenalan Kepada Tatabahasa
 • Tatabahasa
Tatabahasa – Kata Nama
 • Kata Nama Am Hidup
 • Kata Nama Am Tak Hidup
 • Kata Nama Khas Hidup
 • Kata Nama Khas Tak Hidup
 • Kata Nama Tunggal
 • Kata Nama Terbitan Awalan
 • Kata Nama Terbitan Akhiran
 • Kata Nama Terbitan Apitan
 • Kata Nama Terbitan Sisipan
 • Kata Nama Majmuk
 • Kata Nama Ganda
Tatabahasa – Kata Kerja
 • Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap
 • Kata Kerja Tak Transitif Pelengkap
 • Kata Kerja Transitif Aktif
 • Kata Kerja Transitif Pasif
 • Kata Kerja Tunggal
 • Kata Kerja Terbitan Awalan meN-
 • Kata Kerja Terbitan Awalan ‘beR’, ‘teR’ dan ‘di’
 • Kata Kerja Terbitan Awalan ‘mempeR-‘ dan
 • Kata Kerja Terbitan Akhiran ‘-kan’ dan
 • Kata Kerja Terbitan Apitan ‘meN-…-kan’ dan ‘di-…-kan’
 • Kata Kerja Terbitan Apitan ‘beR-…-kan’, ‘beR-…-an’ dan ‘ke-…-an’
 • Kata Kerja Terbitan Apitan ‘meN dan ‘di-…-i’
 • Kata Kerja Terbitan Apitan ‘memper-…-i’ dan ‘diper-…-i’
 • Kata Kerja Terbitan Apitan ‘memper kan’ dan ‘diper kan’
 • Kata Kerja Terbitan Sisipan
 • Kata Kerja Majmuk
 • Kata Kerja Ganda
Tatabahasa – Kata Adjektif
 • Kata Adjektif 1
 • Kata Adjektif 2
 • Kata Adjektif Terbitan Awalan
 • Kata Adjektif Terbitan Apitan
 • Kata Adjektif Terbitan Sisipan
 • Kata Adjektif Ganda
 • Kata Adjektif Majmuk
Tatabahasa – Kata Tugas
 • Kata Hubung Gabungan
 • Kata Hubung Pancangan
 • Kata Seru
 • Kata Tanya
 • Kata Perintah
 • Kata Pembenar
 • Kata Pangkal Ayat
 • Kata Penguat
 • Kata Bantu
 • Kata Penegas
 • Kata Nafi
 • Kata Pemeri
 • Kata Arah
 • Kata Bilangan
 • Kata Sendi Nama 1
 • Kata Sendi Nama 2
 • Kata Sendi Nama 3
 • Kata Penekan dan Kata Pembenda
Tatabahasa – Frasa
 • Frasa Nama
 • Frasa Adjektif
 • Frasa Kerja
 • Frasa Sendi Nama
Penulisan – Karangan Berformat
 • Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi
 • Karangan Berformat Surat Kiriman Tidak Rasmi
 • Karangan Berformat Laporan
 • Karangan Berformat Rencana Akhbar
 • Karangan Berformat Wawancara
 • Karangan Berformat Syarahan
 • Karangan Berformat Taklimat
 • Karangan Berformat Forum
Penulisan – Karangan Tidak Berformat
 • Karangan Jenis Pendapat Pendidikan
 • Karangan Jenis Pendapat Sosial
 • Karangan Jenis Pendapat Teknologi
 • Karangan Jenis Pendapat Pertanian
 • Karangan Jenis Pendapat Sains
 • Karangan Jenis Pendapat Sastera
 • Karangan Jenis Pendapat Kesihatan
 • Karangan Jenis Pendapat Sukan
 • Karangan Jenis Pendapat Perpaduan
 • Karangan Jenis Pendapat Pelancongan
 • Karangan Jenis Fakta Pendidikan
 • Karangan Jenis Fakta Sosial
 • Karangan Jenis Fakta Teknologi
 • Karangan Jenis Fakta Pertanian
 • Karangan Jenis Fakta Sains
 • Karangan Jenis Fakta Sastera
 • Karangan Jenis Fakta Kesihatan
 • Karangan Jenis Fakta Pelancongan
 • Karangan Jenis Fakta Perpaduan
 • Karangan Jenis Fakta Sukan
Penulisan – Karangan Bahan Rangsangan
 • Karangan Berpandukan Gambar
 • Karangan Berpandukan Gambar Rajah
 • Karangan Berpandukan Ilustrasi Kartun
 • Karangan Berpandukan Iklan
 • Karangan Berpandukan Petikan
Penulisan – Rumusan
 • Rumusan
Komsas – Antologi Harga Remaja (Ulang kaji)
 • Puisi Tradisional: Pantun Empat Kerat (Budi)
 • Puisi Tradisional: Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran)
 • Puisi Tradisional: Syair Definisi Orang Berakal
 • Puisi Tradisional: Syair Siti Sianah
 • Puisi Tradisional: Gurindam 12 Fasal yang Keenam
 • Puisi Tradisional: Seloka Emak Si Randang
 • Puisi Moden: Sajak Harga Remaja
 • Puisi Moden: Sajak Di Perpustakaan
 • Puisi Moden: Sajak Mengintai Ruang Insaf
 • Puisi Moden: Sajak Adat Sezaman
 • Puisi Moden: Sajak Tiba Waktunya
 • Prosa Tradisional: Pelayaran yang Penuh Peristiwa
 • Prosa Tradisional: Merah Silu
 • Prosa Tradisional: Hikayat Indera Nata
 • Prosa Tradisional: Hikayat Khoja Maimun
 • Cerpen Ibu dan Ceper
 • Cerpen Memori Seorang Tua
 • Cerpen Israk
 • Cerpen Pemain Catur
 • Cerpen Mellisa
 • Cerpen Biarkan Samudera
 • Drama Gelanggang Tuk Wali
 • Drama Forum Remaja 2020
Komsas – Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
 • Syair Bidasari
 • Gurindam 12 (Fasal yang Ketiga)
 • Sajak Sang Gembala Kuda
 • Sajak Aku Membaca Lagi
 • Sajak www.sibermerdeka.com.my
 • Sajak Gelanggang
 • Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan
 • Cerpen Kaduk Ayam dan Raja
 • Cerpen Munsyi
 • Cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
 • Drama Berkhidmat untuk Negara
Komsas – Novel
 • Jendela Menghadap Jalan
 • Di Sebalik Dinara
 • Pantai Kasih
 • Leftenan Adnan

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.