19 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 2
KBSM
Komsas – Antologi Baik Budi Indah Bahasa
 • Puisi Tradisional: Pantun Alam Remaja
 • Puisi Tradisional: Pantun Kiasan
 • Puisi Tradisional: Pantun Budi
 • Puisi Tradisional: Pantun Nasihat
 • Puisi Tradisional: Pantun Kasih Sayang
 • Puisi Tradisional: Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)
 • Sajak: Dalam Persekitaran Kata-kata
 • Sajak: Roti
 • Sajak: Kucari Damai di Sini
 • Sajak: Pada Sekuntum Mawar
 • Prosa Tradisional: Pelanduk Mengajar Memerang
 • Cerpen: Banjir di Mata Emak
 • Cerpen: Talia dan Raksasa Qadqad
 • Cerpen: Menuai Emas
 • Drama: Mahkamah
Komsas – Novel
 • Novel Darah Titik di Semantan
 • Novel Jalan ke Puncak
 • Novel Jejak Monpus
 • Novel Meniti Impian
30 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 2
KSSM
Jenis Kemahiran – Tatabahasa
 • Akronim
 • Kata Ganti Nama Diri
 • Kata Adjektif
 • Kata Penguat, Kata Nafi dan Kata Pemeri
 • Kata Bilangan
 • Kata Bantu, Kata Penegas dan Kata Arah
 • Kata Penekanan dan Kata Pembenda
 • Frasa Adjektif
 • Kesalahan Kata dan Frasa
 • Kata Kerja Transitif
 • Kata Ganda
 • Ayat Tunggal
Jenis Kemahiran – Seni Bahasa
 • Kata-kata Hikmat
 • Bahasa Berirama
 • Papan Cerita
 • Sajak Berdasarkan Bahan Rangsangan
 • Iklan dan Promosi
Jenis Kemahiran – Menulis
 • Membina Ayat
 • Membina Kerangka Karangan
 • Karangan Melengkapkan Cerita
 • Karangan Fakta
 • Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
 • Rumusan
Jenis Kemahiran – Membaca
 • Membaca Bahan Prosa
 • Membaca Bahan Puisi
 • Maksud Rangkai Kata
 • Memahami Maklumat
 • Pemahaman Teks
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Analisis Petikan

To access the above content, please register for a free trial or purchase our products at an attractive price.