26 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 1
KBSM
Penulisan – Karangan Berformat
 • Surat Kiriman Rasmi
 • Surat Kiriman Tidak Rasmi
 • Laporan
 • Berita
 • Wawancara
 • Rencana
 • Peribahasa
 • Ucapan/Syarahan/Ceramah
Penulisan – Karangan Tidak Berformat
 • Karangan Fakta
 • Karangan Pendapat
 • Karangan Peribahasa
 • Karangan Keperihalan
Komsas – Antologi Kuingin Berterima Kasih
 • Puisi Tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)
 • Puisi Tradisional: Syair Pohon Buluh
 • Sajak: Kita Seumpama Sehelai Daun
 • Sajak: Kuingin Berterima Kasih
 • Sajak: Aku
 • Sajak: Kunci Bahasa
 • Prosa Tradisional: Asal Padi
 • Cerpen: Oren
 • Cerpen: Hadiah
 • Cerpen: Kuih Bakul Limau
Komsas – Novel
 • Novel Sejambak Bakti
 • Novel Pelari Muda
 • Novel Formula Termodinamik
 • Novel Destinasi Impian
33 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 1
KSSM
Jenis Kemahiran – Tatabahasa
 • Kata Nama Am dan Khas
 • Kata Adjektif
 • Kata Seru dan Kata Tanya
 • Kata Kerja Tak Transitif
 • Kata Ganda
 • Imbuhan Awalan dan Akhiran
 • Ayat Dasar
 • Frasa Nama
 • Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat
 • Kata Perintah
 • Edit Kesalahan Ayat
Jenis Kemahiran – Seni Bahasa
 • Unsur Pengulangan dan Singkatan Kata dalam Karya Puisi
 • Unsur Perbandingan Semacam dalam Karya Prosa
 • Mencipta Karya Fiksyen
 • Mencipta Syair
 • Menulis Teks Pengacaraan
Jenis Kemahiran – Menulis
 • Membina Ayat
 • Melengkapkan Maklumat
 • Membina Kerangka Karangan
 • Karangan Rencana
 • Karangan Cerita
 • Karangan Laporan
 • Karangan Ulasan
 • Surat Kiriman Tidak Rasmi
 • Ringkasan
 • Karangan Berdasarkan Gambar
Jenis Kemahiran – Membaca
 • Membaca Bahan Prosa
 • Membaca Bahan Puisi
 • Maksud Perkataan
 • Pemahaman Teks
 • Fahami Maklumat
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Kosa Kata dan Ungkapan Menarik

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.