30 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tahun 6
KSSR
Tatabahasa – Kata Nama
 • Kata Ganda Berimbuhan
Tatabahasa – Kata Tugas
 • Kata Bilangan
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Penegas
 • Kata Hubung Berpasangan
Tatabahasa – Imbuhan
 • Kata Berimbuhan Pinjaman
Tatabahasa – Kata Kerja
 • Kata Kerja Berimbuhan Awalan
Tatabahasa – Kata
 • Bahasa Istana
 • Kata Banyak Makna
 • Kata Pangkal Ayat
 • Hukum D-M
 • Penggunaan Kata
 • Kata Hampir Sama Makna
 • Tanda Baca
Tatabahasa – Peribahasa
 • Simpulan Bahasa
 • Bidalan
 • Kata-Kata Hikmat
 • Perumpamaan
Tatabahasa – Jenis Ayat
 • Frasa
Tatabahasa – Penanda Wacana
 • Penanda Wacana
Penulisan – Memindahkan Maklumat
 • Memahami Bahan Sastera
 • Memahami Maklumat Berdasarkan Grafik
 • Memahami Peta Pemikiran
 • Bina Ayat Berdasarkan Graf
 • Bina Ayat Berdasarkan Jadual
Penulisan – Membuat Ulasan
 • Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik
Penulisan – Menulis Karangan
 • Karangan Surat Kiriman Rasmi
 • Karangan Surat Tidak Rasmi
 • Karangan Laporan
 • Karangan Ucapan

To access the above content, please register for a free trial or purchase our products at an attractive price.