Oleh: Nurul Syarmimi Anis Abd Aziz

SME, Sejarah
 
Menurut Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim:

Tidak ramai generasi muda yang berminat mempelajari mata pelajaran Sejarah kerana kebanyakan mereka menganggap subjek tersebut bosan dan tidak penting, tetapi realitinya dengan Sejarah, generasi muda dapat mengenal asal-usul kemunculan tulisan, bandar, sistem pemerintahan dan sebagainya.”

Sumber: Utusan Online, 13 April 2015.

Mengapa hal demikian berlaku walhal mata pelajaran Sejarah merupakan subjek wajib lulus dalam Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM)? Seharusnya dengan pelaksanaan ini, minat dan pengertian pelajar terhadap Sejarah semakin meningkat. Namun, sebaliknya yang berlaku.
 
Apakah puncanya? Pemupukan minat pelajar berkait dengan gaya penyampaian oleh tenaga pengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurangnya kreativiti guru Sejarah dalam pengajaran, kesukaran mengingati fakta (Tang, 2005) di samping persepsi negatif pelajar menjadikan pembelajaran hambar dan mendatar sekali gus menimbulkan rasa bosan dan kurang minat dalam kalangan pelajar (Mohd Mahzan Awang et.al, 2016). Oleh demikian, daya imaginasi dan penghayatan sejarah terbantut serta gagal dalam Sejarah. Hal demikian menjurus kepada persepsi Sejarah dipelajari hanya untuk lulus.
 
Justeru, bagaimana untuk mengatasinya?  Kajian Mohd Mahzan Awang et.al (2016) menyatakan pengaplikasian teknologi dan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar. Penggunaan multimedia mampu menarik minat pelajar di samping kemudahan dalam mengakses maklumat yang diperlukan. Dengan penggunaan teknologi, pelbagai kaedah pengajaran boleh dilaksanakan bagi mengelak kebosanan dalam pembelajaran.
 
Perkembangan teknologi mendorong kemunculan pelbagai aplikasi pembelajaran secara interaktif dan menarik. Salah satunya adalah Learning Port Interactive (LPi) yang menyediakan bahan pembelajaran yang menarik secara atas talian. Produk ini mengeluarkan modul pembelajaran dan bank soalan sebagai alat bantuan pengajaran dan pembelajaran. Modul yang dihasilkan adalah selaras dengan Sukatan Pelajaran Malaysia dan kaedah penyampaian dilihat menarik serta interaktif. Antara gambaran kaedah penyampaian dan aktiviti yang terdapat dalam modul Sejarah LPi adalah seperti berikut:
 
(Imej diambil dalam modul Sejarah Tingkatan 4: Tamadun Mesir Purba)
(Imej diambil dalam modul Sejarah Tingkatan 5: Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen – Pilihan raya)
(Imej aktiviti diambil dalam modul Sejarah LPi)
Justeru, produk ini boleh menjadi platfom dan jalan penyelesaian kepada guru dan pelajar bagi mencari keseronokan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Pemupukan minat mempelajari dan memahami Sejarah dalam kehidupan mampu merealisasikan aspirasi negara bagi membentuk masyarakat  yang seimbang dan harmoni  di samping menjadi medium penyatuan pelbagai etnik di Malaysia.
 
Sumber diperoleh dan diubah suai daripada:
 
Mohd Mahzan Awang et.al, 2016. Penggunaan Multimedia Dalam Pendidikan Sejarah Pada Abad Ke-21 Dan Hubungannya Dengan Minat Belajar Sejarah. Jurnal Pemikir Pendidikan 7, 44-56.
 
Tang Geok Ling, 2005. Meningkatkan Keupayaan Pelajar Meningat Fakta Sejarah Dengan Menggunakan Kaedah Mnuemonik. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005, 3-4 Oktober, Pejabat Pelajaran Gabungan Bahagain Sri Aman & MP Batu Lintang, Kuching, Sarawak.

Oleh: Aimi Fazlah

Berapa ramaikah antara anda yang menganggap bahawa bahasa Melayu tidak perlu dipelajari lantaran sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan seharian sejak kecil lagi? Adakah anda yakin anda menggunakan bahasa Melayu yang tepat? Anda yakin anda dapat lulus dalam peperiksaan tanpa perlu belajar bahasa Melayu di sekolah?
 
Contoh kesalahan penggunaan kata sendi nama dalam pertuturan harian.
Jika anda mampu memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, maka syabas diucapkan! Tetapi jika sebaliknya, hal itu menunjukkan bahawa anda masih belum menguasai pembelajaran bahasa tersebut.
 
Memetik kata-kata Profesor Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim, seorang Pakar Bahasa, bahasa disifatkan sebagai suatu kemahiran yang perlu dipelajari dan difahami bagi memastikan tidak berlaku kekeliruan dalam masyarakat. Hal ini bermakna bahasa Melayu juga masih perlu dipelajari walaupun anda berbangsa Melayu. Satu hal yang perlu anda tahu ialah bahasa Melayu dalam situasi rasmi tidak sama dengan bahasa pertuturan sehari-hari atau bahasa pasar.
 
 
Mungkin ramai yang merungut bosan apabila terpaksa mempelajari Bahasa Melayu lebih-lebih lagi Komsas. Namun dengan Learning Port Interactive, anda pasti akan berubah fikiran! Dengan video animasi yang menarik, nota yang efektif, latihan interaktif (termasuk KBAT) dan soalan berbentuk permainan, anda pasti tidak menyedari bahawa anda sebenarnya sedang belajar Bahasa Melayu!
 
Contoh kandungan modul Tatabahasa tingkatan empat, Kata Tanya.
Ramai yang malu apabila tidak pandai bertutur dalam bahasa Inggeris tetapi berapa ramaikah antara anda yang berasa malu apabila tidak mampu menguasai bahasa ibunda sendiri? Tidak dinafikan bahawa mempelajari dan menguasai bahasa Inggeris itu penting tetapi jangan sampai meminggirkan bahasa kita sendiri.
 
Tidakkah anda berasa malu jika bangsa lain lebih hebat menggunakan bahasa Melayu berbanding anda yang kononnya berbangsa Melayu? Usah mengaku anda orang Melayu jika bahasa sendiri pun anda tidak mampu kuasai!

Oleh: Aimi Fazlah

SME, Bahasa Melayu
 
Apabila sebut perkataan ‘sastera’ sahaja, pasti ramai yang berasa gerun kerana menganggap sastera suatu bidang yang menyajikan karya yang berat untuk dihadam. Hal yang demikian kerana sastera sering dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang tinggi selain memiliki lenggok bahasa yang berbunga-bunga. Namun hakikatnya, sastera merupakan subjek yang menarik dan seronok untuk diterokai jika kena dengan caranya. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dipraktikkan bagi menjadikan pembelajaran Komsas (Komponen Sastera) di sekolah lebih menarik.

1) Perbincangan di dalam kelas

Remaja gemarkan sesuatu yang lebih ringkas tetapi padat. Teks yang terlalu panjang atau meleret-leret membuatkan murid mudah berasa jemu. Justeru, perbincangan di dalam kelas dapat mengelakkan mereka daripada berasa bosan kerana perlu membaca teks yang panjang.

2) Libatkan murid dalam pembelajaran

Sesuatu perkara yang dipelajari akan mudah dirakam oleh otak jika perkara tersebut dilakukan secara praktikal. Justeru, pembelajaran puisi akan lebih dihayati jika murid diberikan peluang untuk mendeklamasikan sajak, melagukan syair dan membaca pantun.

3) Grafik yang menarik

Salah satu punca remaja kurang menggemari Komsas terutamanya prosa tradisional, cerpen dan novel kerana kurangnya grafik dan gambar. Oleh yang demikian, pembelajaran Komsas akan menjadi lebih menarik jika disertakan dengan grafik dan gambar yang menarik. Hal yang sedemikian dapat membantu pemahaman dan mengasah daya ingatan murid.

4) Belajar Secara Didik Hibur

Selain pembelajaran formal di dalam kelas, kaedah lakonan atau pementasan boleh digunakan untuk mempersembahkan prosa tradisional, cerpen dan novel. Penglibatan murid dalam ‘dunia fiksyen’ tersebut secara tidak langsung membuatkan mereka mengingati jalan cerita yang dilakonkan atau ditonton. Cara ini akan menjadikan mereka lebih seronok untuk mempelajari karya sastera tersebut.
Atas alasan-alasan inilah bahan pembelajaran interaktif, Learning Port Interactive dihasilkan. Dengan adanya nota ringkas, animasi dan grafik yang menarik berserta bunyi audio, murid-murid dapat mempelajari Komponen Sastera dengan cara yang lebih menyeronokkan. Apabila mereka seronok belajar, mereka akan mudah memahami subjek ini!
 

Contoh kandungan modul Komsas tingkatan tiga, Seloka Santap Istiadat.