Physics

Contents

Tingkatan 4 KBSM

Pengenalan kepada Fizik

 • Apakah Fizik?
 • Kuantiti Fizik
 • Kuantiti Terbitan
 • Imbuhan dan Bentuk Piawai
 • Kuantiti- kuantiti Skalar dan Vektor
 • Anggaran Dimensi
 • Angkup Vernier
 • Tolok Skru Mikrometer
 • Mengukur Masa, Isi padu dan Ketumpatan
 • Tempoh Ayunan dan Panjang Bandul
 • Kejituan, Kepersisan dan Kepekaan
 • Ralat dalam Eksperimen
 • Kaedah Saintifik dalam Fizik

Daya dan Gerakan

 • Jarak dan Sesaran
 • Laju dan Halaju
 • Pecutan dan Nyahpecutan
 • Mengkaji Gerakan Menggunakan Jangka Masa Detik
 • Persamaan- persamaan Gerakan
 • Menganalisis Graf Gerakan Bahagian 1
 • Menganalisis Graf Gerakan Bahagian 2
 • Konsep Inersia
 • Jisim dan Inersia
 • Hubungan antara Jisim dan Inersia
 • Daya Bahagian 1
 • Jisim dan Pecutan
 • Daya dan Pecutan
 • Daya Bahagian 2
 • Graviti
 • Pengiraan Melibatkan Pecutan Graviti
 • Leraian Daya dalam Keseimbangan
 • Konsep Momentum Linear
 • Aplikasi Prinsip Keabadian Momentum
 • Impuls dan Daya Impuls
 • Ciri- ciri Keselamatan Kenderaan
 • Kerja
 • Bentuk-bentuk Tenaga
 • Tenaga Kinetik
 • Prinsip Keabadian Tenaga
 • Ketinggian dan Halaju
 • Hukum Hooke
 • Hukum Hooke-Eksperimen
 • Tenaga Keupayaan Kenyal

Daya dan Tekanan

 • Konsep Tekanan dan Tekanan Gas
 • Berat dan Tekanan
 • Luas dan Tekanan
 • Tekanan Atmosfera
 • Tekanan dalam Cecair
 • Tekanan dan Kedalaman Cecair
 • Prinsip Pascal
 • Prinsip Archimedes
 • Daya Apungan dan Berat Air Tersesar
 • Prinsip Bernoulli

Haba

 • Termometri dan Termometer
 • Muatan Haba Tentu
 • Haba Pendam Tentu
 • Perubahan Suhu dan Jisim
 • Teori Kinetik Molekul Jirim
 • Isi padu Gas bertentangan Suhu
 • Suhu dan Isi padu suatu Gas
 • Tekanan Gas Bertentangan Isi padu
 • Isi padu dan Tekanan suatu Gas
 • Tekanan Gas Bertentangan Suhu
 • Suhu dan Tekanan suatu Gas

Cahaya

 • Pantulan Cahaya oleh Cermin Satah
 • Pantulan Cahaya oleh Cermin Cembung dan Cekung
 • Pembiasan Cahaya
 • Pantulan Dalam Penuh Cahaya
 • Kanta Cembung dan Kanta Cekung Yang Nipis
 • Pembentukan dan Pembesaran Imej

Tingkatan 5 KBSM

Gelombang

 • Sifat Gelombang
 • Fenomena Gelombang
 • Analisis Grafik bagi Gerakan Gelombang
 • Pelembapan dan Resonans
 • Interferens Gelombang
 • Sifat Gelombang Elektromagnet
 • Aplikasi Gelombang Elektromagnet
 • Ciri- ciri Gelombang Bunyi
 • Laju Bunyi

Keelektrikan

 • Medan Elektrik
 • Arus Elektrik
 • Beza Keupayaan
 • Rintangan
 • Arus dan Beza Keupayaan
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rintangan
 • Panjang dan Rintangan
 • Litar Sesiri dan Selari
 • Daya Gerak Elektrik
 • Kegunaan Elektrik

Keelektromagnetan

 • Kemagnetan
 • Keelektromagnetan
 • Kekuatan Elektromagnet dan Bilangan Lilitan dalam Suatu Solenoid
 • Kekuatan Elektromagnet dan Arus
 • Daya Pada Konduktor yang Membawa Arus
 • Arus dan Magnitud Daya
 • Motor Arus Terus
 • Aruhan Elektromagnet
 • Arus aruhan dan Bilangan Lilitan
 • Arus Aruhan dan Laju
 • Penjana A.U
 • Transformer
 • Kecekapan Transformer
 • Penjanaan dan Penghantaran Elektrik

Elektronik

 • Pancaran Termion
 • Osiloskop Sinar Katod
 • Diod Semikonduktor dan Rektifier
 • Transistor
 • Get Logik dan Jadual Kebenaran

Keradioaktifan

 • Nukleus Suatu Atom
 • Isotop
 • Keradioaktifan
 • Pancaran dan Pereputan Radioaktif
 • Separuh Hayat Bahan Radioaktif
 • Tindak Balas Nuklear
 • Tenaga Nuklear
 • Kegunaan Radiosotop
 • Pengurusan Bahan Radioaktif