My Lessons

Pembelajaran Saya
  • Bahan yang mematuhi sukatan kurikulum KSSR dan KSSM
  • Meliputi keseluruhan subjek dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5
  • Merangsang Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menerapkan pembelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM)
  • Pembelajaran secara interaktif dan berdasarkan kaedah penyiasatan
  • Kuiz dan permainan
  • Latihan dengan penjelasan langkah demi langkah
  • Contoh kehidupan sebenar yang berkaitan dengan pengalaman dunia sebenar
  • Kandungan dwibahasa: Anda boleh memilih Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris pada bila-bila masa