SPM Sejarah

Tingkatan 4

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • 1.0.0 Info-Interaktif Bab 1
 • 1.0.1 E-Nota Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 • 1.1.1 Makna dan Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia
 • 1.2.1 Tamadun Mesopotamia
 • 1.3.1 Tamadun Mesir Purba
 • 1.4.1 Tamadun Indus
 • 1.5.1 Tamadun Hwang Ho

Bab 2 Peningkatan Tamadun

 • 2.0.0 Info-Interaktif Bab 2
 • 2.0.1 E-Nota Bab 2 - Peningkatan Tamadun
 • 2.1.1 Latar Belakang Tamadun
 • 2.2.1 Peningkatan Tamadun - Aspek Politik
 • 2.3.1 Peningkatan Tamadun - Aspek Ekonomi
 • 2.4.1 Peningkatan Tamadun - Aspek Sosial

Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara

 • 3.0.0 Info-Interaktif Bab 3
 • 3.0.1 E-Nota Bab 3 - Tamadun Awal Asia Tenggara
 • 3.1.1 Kerajaan Awal di Asia Tenggara - Agraria
 • 3.2.1 Kerajaan Awal di Asia Tenggara - Maritim
 • 3.3.1 Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Kerajaan Awal

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

 • 4.0.0 Info-Interaktif Bab 4
 • 4.0.1 E-Nota Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
 • 4.1.1 Kelahiran Nabi Muhammad SAW
 • 4.2.1 Penyebaran Islam di Makkah
 • 4.3.1 Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Bab 5 Kerajaan Islam di Madinah

 • 5.0.0 Info-Interaktif Bab 5
 • 5.0.1 E-Nota Bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah
 • 5.1.1 Hijrah
 • 5.2.1 Piagam Madinah

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

 • 6.0.0 Nota Interaktif Bab 6 - Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
 • 6.1.1 Kerajaan Bani Umaiyah
 • 6.2.1 Kerajaan Bani Abbasiyah
 • 6.3.1 Kerajaan Turki Uthmaniyah

Bab 7 Islam di Asia Tenggara

 • 7.0.0 Nota Interaktif Bab 7 - Islam Di Asia Tenggara
 • 7.1.1 Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
 • 7.2.1 Penyebaran Islam di Asia Tenggara
 • 7.3.1 Pengaruh Islam di Asia Tenggara - Aspek Sosial

Bab 8 Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

 • 8.0.0 Nota Interaktif Bab 8 - Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 • 8.1.1 Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik
 • 8.2.1 Kesan Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya
 • 8.3.1 Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi

Bab 9 Perkembangan di Eropah

 • 9.0.0 Nota Interaktif Bab 9: Perkembangan di Eropah
 • 9.1.1 Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah - Zaman Gelap
 • 9.2.1 Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah - Zaman Renaissance
 • 9.3.1 Penjelajahan dan Penerokaan
 • 9.4.1 Imperialisme Barat di Asia

Bab 10 Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

 • 10.0.0 Nota Interaktif Bab 10: Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
 • 10.1.1 Ekonomi Tradisional
 • 10.2.1 Ekonomi Dagangan - Sistem Pertanian Komersial
 • 10.3.1 Ekonomi Dagangan - Industri Perlombongan
 • 10.4.1 Kesan-Kesan Dasar Ekonomi

Tingkatan 5

Bab 1 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara

 • 1.0.0 Info-Interaktif Bab 1
 • 1.0.1 E-Nota Bab 1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
 • 1.1.1 Imperialisme Barat di Asia Tenggara
 • 1.2.1 Pengenalan Birokrasi Barat di Asia Tenggara
 • 1.3.1 Nasionalisme di Asia Tenggara

Bab 2 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

 • 2.0.0 Info-Interaktif Bab 2
 • 2.0.1 E-Nota Bab 2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua
 • 2.1.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British
 • 2.2.1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
 • 2.3.1 Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun

Bab 3 Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

 • 3.0.0 Info-Interaktif Bab 3
 • 3.0.1 E-Nota Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
 • 3.1.1 Latar Belakang Pembinaan Bangsa dan Negara
 • 3.2.1 Ciri-Ciri Negara dan Bangsa Dalam Kesultanan Melayu Melaka
 • 3.3.1 Warisan Negeri-Negeri Melayu

Bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

 • 4.0.0 Info-Interaktif Bab 4
 • 4.0.1 E-Nota Bab 4 - Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
 • 4.1.1 Malayan Union
 • 4.2.1 Persekutuan Tanah Melayu 1948
 • 4.3.1 Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

Bab 5 Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka

 • 5.0.0 Info-Interaktif Bab 5
 • 5.0.1 E-Nota Bab S - Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka
 • 5.1.1 Sistem Ahli
 • 5.2.1 Pakatan Murni
 • 5.3.1 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Bab 6 Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia

 • 6.0.0 Nota Interaktif Bab 6
 • 6.1.1 Faktor-Faktor Pembentukan Malaysia
 • 6.2.1 Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia
 • 6.3.1 Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia dan Perjanjian 1963

Bab 7 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia

 • 7.0.0 Nota Interaktif Bab 7
 • 7.1.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Perlembagaan
 • 7.2.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Raja Berperlembagaan
 • 7.3.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Kuasa Pemerintahan
 • 7.4.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Pilihan Raya
 • 7.5.1 Negara Persekutuan
 • 7.6.1 Lambang-Lambang Negara

Bab 8 Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

 • 8.0.0 Nota Interaktif Bab 8
 • 8.1.1 Pembangunan Ekonomi - Rancangan Pembangunan Lima Tahun
 • 8.2.1 Dasar Pembangunan Ekonomi
 • 8.3.1 Pembangunan dan Perpaduan Bangsa - Rukunegara
 • 8.4.1 Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • 8.5.1 Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
 • 8.6.1 Malaysia Ke Arah Negara Maju - Wawasan 2020

Bab 9 Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

 • 9.0.0 Nota lnteraktif Bab 9
 • 9.1.1 Konflik Antarabangsa
 • 9.2.1 Dasar Luar Malaysia
 • 9.3.1 Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa
 • 9.4.1 Malaysia dalam Pertubuhan Serantau
 • 9.5.1 Cabaran Masa Depan

Start your journey to excellence with

Interactive
Textbooks


Join Us Now