Bagaimana untuk menetapkan semula kata laluan bagi akaun ibu bapa?

Bagaimana untuk menetapkan semula kata laluan bagi akaun ibu bapa?