Bagaimana untuk menetapkan semula kata laluan bagi akaun anak?

Bagaimana untuk menetapkan semula kata laluan bagi akaun anak?