History

Contents

Tingkatan 4

Bab 1 - Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Info-Interaktif Bab 1
 • E-Nota Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 • Makna dan Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia
 • Tamadun Mesopotamia
 • Tamadun Mesir Purba
 • Tamadun Indus
 • Tamadun Hwang Ho

Bab 2 - Peningkatan Tamadun

 • Info-Interaktif Bab 2
 • E-Nota Bab 2 - Peningkatan Tamadun
 • Latar Belakang Tamadun
 • Peningkatan Tamadun - Aspek Politik
 • Peningkatan Tamadun - Aspek Ekonomi
 • Peningkatan Tamadun - Aspek Sosial

Bab 3 - Tamadun Awal Asia Tenggara

 • Info-Interaktif Bab 3
 • E-Nota Bab 3 - Tamadun Awal Asia Tenggara
 • Kerajaan Awal di Asia Tenggara - Agraria
 • Kerajaan Awal di Asia Tenggara - Maritim
 • Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Kerajaan Awal

Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

 • Info-Interaktif Bab 4
 • E-Nota Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
 • Kelahiran Nabi Muhammad SAW
 • Penyebaran Islam di Makkah
 • Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah

 • Info-Interaktif Bab 5
 • E-Nota Bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah
 • Hijrah
 • Piagam Madinah

Bab 6 - Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

 • Nota Interaktif Bab 6 - Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
 • Kerajaan Bani Umaiyah
 • Kerajaan Bani Abbasiyah
 • Kerajaan Turki Uthmaniyah

Bab 7 - Islam di Asia Tenggara

 • Nota Interaktif Bab 7 - Islam Di Asia Tenggara
 • Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
 • Penyebaran Islam di Asia Tenggara
 • Pengaruh Islam di Asia Tenggara - Aspek Sosial

Bab 8 - Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

 • Nota Interaktif Bab 8 - Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 • Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik
 • Kesan Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya
 • Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi

Bab 9 - Perkembangan di Eropah

 • Nota Interaktif Bab 9: Perkembangan di Eropah
 • Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah - Zaman Gelap
 • Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah - Zaman Renaissance
 • Penjelajahan dan Penerokaan
 • Imperialisme Barat di Asia

Bab 10 - Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

 • Nota Interaktif Bab 10: Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
 • Ekonomi Tradisional
 • Ekonomi Dagangan - Sistem Pertanian Komersial
 • Ekonomi Dagangan - Industri Perlombongan
 • Kesan-Kesan Dasar Ekonomi

Tingkatan 5

Bab 1 - Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara

 • Info-Interaktif Bab 1
 • E-Nota Bab 1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
 • Imperialisme Barat di Asia Tenggara
 • Pengenalan Birokrasi Barat di Asia Tenggara
 • Nasionalisme di Asia Tenggara

Bab 2 - Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

 • Info-Interaktif Bab 2
 • E-Nota Bab 2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua
 • Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British
 • Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
 • Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun

Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

 • Info-Interaktif Bab 3
 • E-Nota Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
 • Latar Belakang Pembinaan Bangsa dan Negara
 • Ciri-Ciri Negara dan Bangsa Dalam Kesultanan Melayu Melaka
 • Warisan Negeri-Negeri Melayu

Bab 4 - Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

 • Info-Interaktif Bab 4
 • E-Nota Bab 4 - Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
 • Malayan Union
 • Persekutuan Tanah Melayu 1948
 • Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

Bab 5 - Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka

 • Info-Interaktif Bab 5
 • E-Nota Bab S - Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka
 • Sistem Ahli
 • Pakatan Murni
 • Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Bab 6 - Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia

 • Nota Interaktif Bab 6
 • Faktor-Faktor Pembentukan Malaysia
 • Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia
 • Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia dan Perjanjian 1963

Bab 7 - Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia

 • Nota Interaktif Bab 7
 • Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Perlembagaan
 • Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Raja Berperlembagaan
 • Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Kuasa Pemerintahan
 • Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen - Pilihan Raya
 • Negara Persekutuan
 • Lambang-Lambang Negara

Bab 8 - Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

 • Nota Interaktif Bab 8
 • Pembangunan Ekonomi - Rancangan Pembangunan Lima Tahun
 • Dasar Pembangunan Ekonomi
 • Pembangunan dan Perpaduan Bangsa - Rukunegara
 • Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
 • Malaysia Ke Arah Negara Maju - Wawasan 2020

Bab 9 - Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

 • Nota lnteraktif Bab 9
 • Konflik Antarabangsa
 • Dasar Luar Malaysia
 • Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa
 • Malaysia dalam Pertubuhan Serantau
 • Cabaran Masa Depan