22 Set Bank Soalan
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai topik yang boleh anda akses di dalam Question Banks.
Tingkatan 5
KBSM
Ujian Topikal
 • Mikroorganisma dan Kesannya terhadap Benda Hidup
 • Nutrisi dan Pengeluaran Makanan
 • Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
 • Sebatian Karbon
 • Gerakan
 • Teknologi Makanan dan Penghasilan Makanan
 • Bahan Sintetik dalam Industri
 • Elektronik dan Teknologi Maklumat (ICT)
Peperiksaan
 • Peperiksaan Awal Tahun
 • Peperiksaan Pertengahan Tahun
 • Peperiksaan Percubaan

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.