37 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 5
KBSM
Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Benda Hidup
 • Pengelasan Mikroorganisma
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma
 • Mikroorganisma Berfaedah
 • Kesan Mikroorganisma Berbahaya
 • Pencegahan dan Rawatan Jangkitan yang disebabkan oleh Mikroorganisma
Nutrisi dan Pengeluaran Makanan
 • Nutrisi Manusia
 • Nutrisi Tumbuh-tumbuhan
 • Kitar Nitrogen dan Kepentingannya
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
 • Keseimbangan Alam
 • Punca dan Kesan Pencemaran Alam Sekitar
 • Pemanasan Global dan Lapisan Ozon
 • Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
 • Pengurusan Sumber Alam Secara Terancang
Sebatian Karbon
 • Sebatian Karbon
 • Alkohol dan Kesannya terhadap Kesihatan
 • Lemak dan Kesannya terhadap Kesihatan
 • Kelapa Sawit dan Kepentingannya terhadap Pembangunan Negara
 • Proses Untuk Menghasilkan Sabun daripada Minyak dan Tindakan Pencucian
 • Monomer dan Polimer
 • Memahami Getah
Gerakan
 • Gerakan Kenderaan di atas Darat
 • Konsep Laju, Halaju dan Pecutan
 • Konsep Inertia
 • Konsep Momentum
 • Konsep Tekanan
 • Prinsip Sistem Hidraulik
 • Gerakan Kenderaan di Air
 • Gerakan Kenderaan di Udara
 • Reka Bentuk Kenderaan dan Penggunaan
Teknologi Makanan dan Penghasilan Makanan
 • Kaedah dan Bahan yang digunakan dalam Teknologi Makanan
 • Meningkatkan Pengeluaran Makanan
 • Sumbangan Teknologi dan Pemilihan Makanan yang Diproses
Bahan Sintetik dalam Industri
 • Polimer Sintetik
 • Plastik
Elektronik dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
 • Gelombang Radio
 • Komunikasi Radio
 • Komunikasi Satelit dan Kepentingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.