47 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 5
KBSM
Gelombang
 • Sifat Gelombang
 • Fenomena Gelombang
 • Analisis Grafik bagi Gerakan Gelombang
 • Pelembapan dan Resonans
 • Interferens Gelombang
 • Sifat Gelombang Elektromagnet
 • Aplikasi Gelombang Elektromagnet
 • Ciri- ciri Gelombang Bunyi
 • Laju Bunyi
Keelektrikan
 • Medan Elektrik
 • Arus Elektrik
 • Beza Keupayaan
 • Rintangan
 • Arus dan Beza Keupayaan
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rintangan
 • Panjang dan Rintangan
 • Litar Sesiri dan Selari
 • Daya Gerak Elektrik
 • Kegunaan Elektrik
Keelektromagnetan
 • Kemagnetan
 • Keelektromagnetan
 • Kekuatan Elektromagnet dan Bilangan Lilitan dalam Suatu Solenoid
 • Kekuatan Elektromagnet dan Arus
 • Daya Pada Konduktor yang Membawa Arus
 • Arus dan Magnitud Daya
 • Motor Arus Terus
 • Aruhan Elektromagnet
 • Arus aruhan dan Bilangan Lilitan
 • Arus Aruhan dan Laju
 • Penjana A.U
 • Transformer
 • Kecekapan Transformer
 • Penjanaan dan Penghantaran Elektrik
Elektronik
 • Pancaran Termion
 • Osiloskop Sinar Katod
 • Diod Semikonduktor dan Rektifier
 • Transistor
 • Get Logik dan Jadual Kebenaran
Keradioaktifan
 • Nukleus Suatu Atom
 • Isotop
 • Keradioaktifan
 • Pancaran dan Pereputan Radioaktif
 • Separuh Hayat Bahan Radioaktif
 • Tindak Balas Nuklear
 • Tenaga Nuklear
 • Kegunaan Radiosotop
 • Pengurusan Bahan Radioaktif

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.