56 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 5
Janjang
 • Janjang Aritmetik
 • Hasil tambah Janjang Aritmetik
 • Janjang Geometri
 • Hasil tambah Janjang Geometri
 • Hasil tambah ketakterhingaan Janjang Geometri
Hukum Linear
 • Garis Lurus Penyuaian Terbaik
 • Penukaran Hubungan Tak Linear kepada Bentuk Linear
 • Mendapat Maklumat daripada Graf Garis Lurus
Pengamiran
 • Pengamiran tak tentu
 • Pekali Pengamiran
 • Mencari Persamaan Lengkung
 • Pengamiran Tentu
 • Luas di Bawah Lengkung
 • Isipadu Kisaran
 • Isipadu Kisaran Apabila Dibatasi oleh Paksi
Vektor
 • Vektor
 • Vektor Sama dan Selari
 • Penambahan Vektor
 • Hukum Poligon
 • Penolakan Vektor
 • Vektor dalam Satah Cartesan
 • Operasi dengan Sebutan i dan j
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Vektor
Fungsi Trigonometri
 • Sudut Positif dan Sudut Negatif
 • 6 Fungsi Trigonometri
 • Mencari Nilai Fungsi Trigonometri
 • Penyelesaian Persamaan Trigonometri
 • Graf Sinus , Kosinus dan Tangen
 • Penyelesaian Persamaan Trigonometri dengan menggunakan Graf
 • Identiti Asas Trigonometri
 • Penyelesaian Persamaan Trigonometri dengan menggunakan identiti asas
 • Rumus bagi Sudut Majmuk
 • Rumus bagi Sudut Berganda
 • Penyelesaian Persamaan Trigonometri
Pilihatur dan Gabungan
 • Pilihatur
 • Pilihatur r objek daripada n objek berbeza pada suatu masa dengan syarat tertentu
 • Gabungan
Kebarangkalian
 • Kebarangkalian
 • Persitiwa Saling Eksklusif
 • Peristiwa Tak Bersandar
Taburan Kebarangkalian
 • Pemboleh ubah Rawak Diskret
 • Taburan Binomial
 • Graf Taburan Binomial
 • Penyelesaian Masalah yang melibatkan Taburan Binomial
 • Pemboleh ubah Rawak Selanjar
 • Taburan Normal
 • Penyelesaian Masalah yang melibatkan Taburan Normal
Gerakan Pada Garis Lurus
 • Sesaran
 • Jumlah Jarak yang dilalui dalam Selang Masa tertentu
 • Menentukan fungsi halaju secara pembezaan
 • Menentukan sesaran daripada fungsi halaju
 • Menentukan fungsi pecutan secara pembezaan
 • Menentukan halaju dan sesaran daripada fungsi pecutan
Pengaturcaraan Linear
 • Ketaksamaan Linear
 • Ketaksamaan Linear yang Mentakrifkan suatu Rantau Berlorek
 • Penyelesaian Masalah Melalui Pengaturcaraan Linear

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.