45 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 4
KBSM
Penyiasatan Saintifik
 • Kaedah Dalam Penyiasatan Saintifik
 • Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Koordinasi Badan
 • Koordinasi Badan
 • Sistem Saraf Manusia
 • Neuron
 • Koordinasi Saraf dan Reseptor Regang
 • Otak Manusia
 • Koordinasi Kimia di dalam Badan
 • Koordinasi antara Sistem Saraf dengan Sistem Endokrin
 • Kesan Penyalahgunaan Dadah dan Alkohol terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan
Keturunan dan Variasi
 • Pembahagian Sel
 • Prinsip dan Mekanisme Pewarisan
 • Penentuan Seks Anak dan Kejadian Kembar pada Manusia
 • Mutasi
 • Variasi dalam Hidupan
 • Kesan Penyelidikan Genetik dan Kod Etika
Jirim dan Bahan
 • Perubahan Keadaan Jirim
 • Struktur Atom
 • Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam atom
 • Pengelasan Unsur-unsur dalam Jadual Berkala
 • Sifat-sifat Bahan
 • Sifat-sifat dan Kegunaan Logam dan Bukan Logam
 • Kaedah Penulenan Bahan
 • Kewujudan Pelbagai Bahan dan Kegunaannya
Tenaga dan Perubahan Kimia
 • Perubahan Fizik dan Kimia
 • Perubahan Haba dalam Tindak Balas Kimia
 • Siri Kereaktifan Logam
 • Mengaplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam
 • Elektrolisis
 • Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak Balas Kimia
 • Cahaya dan Tindak Balas Kimia
 • Penggunaan Tenaga yang Cekap dan Mesra Alam
Tenaga Nuklear
 • Sinaran dan Bahan Radioaktif
 • Radioisotop dan Kegunaannya
 • Penghasilan Tenaga Nuklear
 • Keperluan Mengendalikan Bahan Radioaktif dengan Cara yang Betul
Cahaya, Warna dan Penglihatan
 • Pembentukan Imej oleh Cermin Satah dan Kanta
 • Pembentukan Imej oleh Alatan Optik
 • Penyebaran dan Penyerakan Cahaya
 • Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna
 • Kesan Percampuran Pigmen
 • Kepentingan Warna dalam Kehidupan Harian
Bahan Kimia dalam Perindustrian
 • Aloi
 • Penghasilan dan Penggunaan Ammonia dalam Industri
 • Kesan Pembuangan Bahan Sisa Industri terhadap Alam Sekitar

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.