58 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingakatan 4
KSSM
Bentuk Piawai
 • Angka Bererti
 • Bentuk Piawai
Ungkapan dan Persamaan Kuadratik
 • Konsep Ungkapan Kuadratik
 • Pemfaktoran Kuadratik
 • Persamaan Kuadratik
 • Menyelesaikan Persamaan Kuadratik Secara Pemfaktoran
 • Menyelesaikan Masalah Yang Melibatkan Persamaan Kuadratik
Set
 • Set dan Tatatanda
 • Jenis-Jenis Set
 • Subset
 • Pelengkap Set
 • Persilangan Set
 • Kesatuan set
 • Gabungan Operasi ke atas Set
Penaakulan Matematik
 • Pernyataan dan Nilai Kebenaran
 • Pengkuantiti dan Nilai Kebenaran
 • Penafian(Penaakulan Matematik)
 • Pernyataan Gabungan
 • Nilai Kebenaran Pernyataan Gabungan
 • Implikasi
 • Akas Implikasi
 • Hujah
 • Penaakulan
Garis Lurus
 • Kecerunan Garis Lurus
 • Kecerunan Garis Lurus dalam Sistem Koordinat Cartes
 • Pintasan
 • Graf dan Persamaan Garis Lurus
 • Mencari Persamaan Garis Lurus
 • Garis Selari
 • Titik persilangan Dua Garis
Statistik
 • Jadual Kekerapan
 • Histogram
 • Poligon Kekerapan
 • Jadual Kekerapan Longgokan atau Ogif
 • Min dan Mod Data Terkumpul
 • Sukatan Serakan
Kebarangkalian I
 • Uji kaji dan Kesudahan
 • Ruang Sampel dan Peristiwa
 • Pengenalan Kebarangkalian
 • Mencari Kebarangkalian Menggunakan Kekerapan Relatif
 • Menyelesaikan Masalah Yang Melibatkan Kebarangkalian I
Bulatan III
 • Tangen Kepada Bulatan
 • Pembinaan Tangen
 • Dua Tangen Kepada Bulatan
 • Sudut dalam Tembereng Selang-Seli
 • Tangen Sepunya
Trigonometri II
 • Bulatan Unit
 • Nisbah Trigonometri Dalam Bulatan Unit
 • Sudut Khusus
 • Sudut Rujukan
 • Mencari Saiz Suatu Sudut
 • Menyelesiakan Masalah yang melibatkan Sinus , Kosinus dan Tangen
 • Graf Fungsi Sinus dan Kosinus
 • Graf Fungsi Tangen
Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk
 • Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk
Garis and Satah dalam Tiga Dimensi
 • Titik, Garis dan Satah
 • Unjuran Ortogon Garis atas Satah
 • Sudut dalam 3-Dimensi

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.