77 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 4
KBSM
Pengenalan Kepada Kimia
 • Kimia dan Cabang-Cabang Ilmu Kimia
 • Bahan Kimia dalam Kehidupan Seharian
 • Kerjaya dan Industri Berasaskan Kimia
 • Kaedah Saintifik
Struktur Atom
 • Sifat Zarah Jirim
 • Teori Kinetik Jirim
 • Resapan
 • Perubahan Keadaan Jirim
 • Pembangunan Model Atom
 • Nombor Proton dan Nombor Nukleon
 • Simbol Unsur
 • Sifat-sifat dan Kegunaan Isotop
 • Struktur Elektron Atom dan Elektron Valens
Formula dan Persamaan Kimia
 • Jisim Atom Relatif dan Jisim Molekul Relatif
 • Mol dan Bilangan Zarah
 • Bilangan Mol dan Jisim Sesuatu Bahan
 • Bilangan Mol dan Isi padu Gas
 • Formula Kimia
 • Sistem Penamaan: Menamakan Bahan Kimia Secara Sistematik
 • Menulis Persamaan Kimia Seimbang
 • Pengiraan Stoikiometri Melibatkan Persamaan Kimia
 • Stoikiometri Melibatkan Bahan Uji Pengehad
 • Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni
 • Penggunaan Penamaan Kimia dan Persamaan Kimia
Jadual Berkala Unsur
 • Sejarah Perkembangan Jadual Berkala
 • Kumpulan dan Kala Dalam Jadual Berkala
 • Unsur-unsur Kumpulan 18: Sifat dan Kegunaannya
 • Unsur Kumpulan 1: Sifat-sifat Umum dan Sifat-sifat Fizik
 • Unsur Kumpulan 1: Sifat Kimia
 • Unsur Kumpulan 17: Sifat-sifat Fizik
 • Unsur Kumpulan 17: Sifat Kimia
 • Kajian Tentang Kereaktifan dan Langkah Berjaga-jaga Dalam Mengendali Unsur-unsur Kumpulan 17
 • Unsur Dalam Kala 3: Perubahan pada Sifat Merentasi Kala
 • Sifat-sifat dan Kegunaan Metaloid (Semi Logam)
 • Sifat dan Kegunaan Unsur Peralihan
 • Menghargai Kewujudan Unsur Dan Sebatiannya
Ikatan Kimia
 • Pembentukan Ikatan Kimia
 • Pembentukan Ikatan Ion
 • Ikatan Kovalen
 • Sifat-sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen
Elektrokimia
 • Memahami Sifat Elektrolit dan Bukan Elektrolit
 • Elektrolisis, Sel Elektrolisis dan Ion dalam Sebatian Lebur
 • Menulis Persamaan Setengah Untuk Elektrolisis
 • Elektrolisis Larutan Akueus
 • Elektrolisis Larutan Akueus: Pemilihan Ion Untuk Dinyahcas
 • Meramalkan Hasil dari Elektrolisis Larutan Akueus
 • Elektrolisis Dalam Industri: Pengekstrakan dan Penulenan
 • Elektrolisis Dalam Industri: Penyaduran Logam
 • Sel Kimia dan Penghasilan Arus Elektrik
 • Pelbagai Jenis Sel Kimia dan Perbezaannya Dengan Sel Elektrolisis
 • Siri Elektrokimia
 • Meramalkan Tindak balas Penyesaran Logam
 • Pengendalian Bahan Kimia yang Digunakan dalam Industri Elektrokimia
Asid dan Bes
 • Definisi, Sifat-sifat dan Kegunaan Asid dan Bes
 • Tindak Balas Kimia Asid
 • Tindak Balas Kimia Bagi Alkali
 • pH dan Hubungannya Dengan Sifat Keasidan dan Sifat Kealkalian
 • Asid dan Alkali Kuat serta Lemah
 • Kemolaran dan Hubungannya Dengan pH
 • Penyediaan Larutan Piawai
 • Peneutralan dan Penggunaannya
 • Pentitratan Asid Bes
Garam
 • Garam dan Kegunaannya
 • Penyediaan dan Penulenan Garam Terlarutkan
 • Penyediaan dan Penulenan Garam Tak Terlarutkan
 • Stoikiometri bagi Tindak Balas Pemendakan
 • Analisis Kualitatif Garam: Ujian untuk Anion dan Gas
 • Analisis Kualitatif Garam: Ujian untuk Kation – Bahagian 1
 • Analisis Kualitatif Garam: Ujian untuk Kation – Bahagian 2
 • Analisis Kualitatif Dua Garam Yang Tidak Diketahui
Bahan Buatan Dalam Industri
 • Pembuatan, Kegunaan dan Kesan Asid Sulfurik Kepada Alam Sekitar
 • Sifat-sifat, Pembuatan dan Kegunaan Ammonia
 • Aloi
 • Pengenalan Kepada Polimer
 • Polimer Sintetik
 • Sifat dan Kegunaaan Kaca dan Seramik
 • Sifat dan Kegunaan Bahan Komposit

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.