52 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 4
Fungsi
 • Hubungan
 • Fungsi
 • Fungsi Gubahan
 • Fungsi Songsang
Persamaan Kuadratik
 • Persamaan Kuadratik dan Punca-Puncanya
 • Kaedah Melengkapkan Kuasa Dua dan Rumus Kuadratik
 • Pembentukan Persamaan Kuadratik daripada Punca-Puncanya
 • Pembezalayan Persamaan Kuadratik
Fungsi Kuadratik
 • Fungsi Kuadratik dan Graf
 • Nilai Minimum dan Maksimum Fungsi Kuadratik
 • Ketaksamaan Kuadratik
Persamaan Serentak
 • Persamaan Serentak
Indeks dan Logaritma
 • Hukum Indeks
 • Hukum Logaritma
 • Logaritma dan Asas
 • Penggunaan Logaritma dan Indeks
 • Jarak dan Pembahagian
Koordinat Geometri
 • Luas Poligon
 • Pintasan dan Kecerunan Garis Lurus
 • Persamaan Garis Lurus
 • Titik Persilangan Dua Garis
 • Garis Selari
 • Garis Serenjang
 • Persamaan Lokus
Statistik
 • Penyiasatan Ukuran Kecenderungan Memusat
 • Min , Median dan Mod Data Terkumpul
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Ukuran Kecendurangan Memusat
 • Julat dan Julat Interkuatil bagi Data Tak Terkumpul
 • Julat dan Julat Interkuatil bagi Data Terkumpul
 • Varians dan Sisihan Piawai bagi Data Tak Terkumpul
 • Varians dan Sisihan Piawai bagi Data Terkumpul
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Ukuran Penyebaran
Sukatan Membulat
 • Radian dan Panjang Lengkok
 • Radian dan Perimeter Tembereng Bulatan
 • Radian dan Luas sektor bulatan
Pembezaan
 • Pembezaan Fungsi
 • Pembezaan Fungsi Polinomial
 • Pembezaan Hasil darab Polinomial
 • Pembezaan Hasi bahagi Polinomial
 • Petua Rantai
 • Tangen dan Normal satu titik atas Lengkung
 • Titik Maksimum dan Minimum satu Lengkung
 • Pembezaan sebagai Kadar Perubahan
 • Ubahan Kecil dan Penghampiran Fungsi
Penyelesaian Segitiga
 • Petua Sinus
 • Penyelesaian Masalah melibatkan Petua Sinus
 • Petua Kosinus
 • Penyelesaian Masalah melibatkan Petua Kosinus
 • Penyelesaian Masalah melibatkan Petua Simus dan Kosinus
Nombor Indeks
 • Nombor Indeks
 • Indeks Gubahan

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.