121 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tingkatan 1
KSSM
Nombor Nisbah
 • Integer
 • Mewakilkan Integer pada Garis Nombor
 • Penambahan dan Penolakan Integer
 • Pendaraban dan Pembahagian Integer
 • Gabungan Operasi Asas Arimetrik yang Melibatkan Integer
 • Hukum Operasi Arimetrik
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Integer
 • Pecahan Positif dan Negatif
 • Gabungan Operasi Asas Arimetrik yang Melibatkan Pecahan Positif dan Negatif
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Pecahan Positif dan Negatif
 • Perpuluhan positif dan negatif
 • Gabungan Operasi Asas Arimetrik yang Melibatkan Perpuluhan Positif dan Negatif
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Perpuluhan Positif dan Negatif
 • Nombor Nisbah
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Nombor Nisbah
Faktor dan Gandaan
 • Faktor dan Faktor Perdana
 • Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)
 • Gandaan dan Gandaan Sepunya
 • Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) dan Penyelesaian Masalah Melibatkan GSTK
Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 • Kuasa dua dan Punca Kuasa Dua
 • Kuasa dua dan Punca Kuasa Dua Tanpa dan Dengan Menggunakan Alat Teknologi
 • Anggaran, Membuat Generalisasi dan Penyelesaian MasalahMelibatkan Kuasa Dua dan Punca Kuasa Dua
 • Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 • Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga Tanpa dan Dengan Menggunakan Alat Teknologi
 • Anggaran, Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 • Pengiraan yang Melibatkan Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
Nisbah, Kadar dan Kadaran
 • Nisbah Dua dan Tiga Kuantiti
 • Kadar dan Kadaran
 • Nisbah ,Kadar dan Kadaran
 • Hubungan antara Peratusan dan Nisbah
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Nisbah, Kadar dan Kadaran
Ungkapan Algebra
 • Pemboleh Ubah dan Ungkapan Algebra
 • Sebutan Algebra
 • Penambahan dan Penolakan Ungkapan Algebra
 • Pendaraban dan Pembahagian Ungkapan Algebra
Persamaan Linear
 • Persamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Persamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah
 • Persamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah
 • Menentukan Penyelesaian yang Mungkin dan Perwakilan Secara Graf bagi Persamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah
 • Persamaan Linear Serentak dalam Dua Pemboleh Ubah
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Persamaan Linear Serentak dalam Dua Pemboleh Ubah
Ketaksamaan Linear
 • Ketaksamaan
 • Sifat Ketaksamaan
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Ketaksamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Ketaksamaan Linear Serentak dalam Satu Pemboleh Ubah
Garis dan Sudut
 • Tembereng Garis dan Sudut
 • Sifat Sudut
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Sudut
 • Pembinaan Garis dan Sudut
 • Sudut yang berkaitan dengan Garis Bersilang dan Penyelesaian Masalah
 • Sudut yang berkaitan dengan Garis Bersilang dan Garis Rentas Lintang
 • Menentukan Nilai Sudut
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Sudut yang Berkaitan dengan Garis Selari dan Garis Rentas Lintang
Poligon Asas
 • Poligon
 • Sifat Segi Tiga
 • Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran Segi Tiga
 • Sifat Sisi Empat
 • Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran Sisi Empat
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Segi Tiga, Sisi Empat dan Gabungannya
Perimeter dan Luas
 • Perimeter
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Perimeter
 • Luas Segi Tiga, Segi Empat Selari, Lelayang dan Trapezium
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Luas Segi Tiga, Segi Empat Selari, Lelayang dan Trapezium
 • Hubungan antara Perimeter dan Luas
Pengenalan Set
 • Set
 • Unsur and Kesamaan Set
 • Set Semesta dan Pelengkap bagi Suatu Set
 • Subset
 • Perkaitan antara Set, Subset, Set Semesta dan Pelengkap bagi Suatu Set dengan Gambar Rajah Venn
Pengendalian Data
 • Pengumpulan dan Pengelasan Data
 • Perwakilan Data
 • Pentafsiran Data
Teorem Pythagoras
 • Teorem Pythagoras
 • Menentukan Sisi yang Tidak Diketahui dengan Teorem Pythagoras
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Teorem Pythagoras
 • Akas Teorem Pythagoras
 • Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Akas Teorem Pythagoras
46 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
KBSM
Nombor Bulat
 • Memahami Nombor Bulat
 • Penambahan dan Penolakan Nombor Bulat
 • Pendaraban dan Pembahagian Nombor Bulat
 • Gabungan Operasi Nombor Bulat
Urutan dan Pola Nombor
 • Urutan dan Pola Nombor
 • Nombor Ganjil, Nombor Genap dan Nombor Perdana
 • Faktor bagi Nombor Bulat
 • Faktor Sepunya dan FSTB bagi Nombor Bulat
 • Gandaan dan GSTK bagi Nombor Bulat
Pecahan
 • Pecahan
 • Membandingkan, Menyusun dan Mempermudahkan Pecahan
 • Nombor Bercampur, Pecahan Wajar dan Pecahan Tak Wajar
 • Penambahan dan Penolakan Pecahan
 • Pendaraban Pecahan
 • Pembahagian Pecahan
 • Gabungan Operasi bagi Pecahan
Perpuluhan
 • Perpuluhan dan Pecahan
 • Nilai Tempat dan Nilai Digit
 • Penambahan dan Penolakan Perpuluhan
 • Pendaraban dan Pembahagian Perpuluhan
 • Gabungan Operasi Perpuluhan
Perpuluhan
 • Peratusan
 • Masalah Melibatkan Peratusan
 • Menyelesaikan Masalah Melibatkan Peratusan
Integer
 • Integer
 • Penambahan dan Penolakan Integer
Ungkapan Algebra I
 • Ungkapan Algebra
Ukuran Asas
 • Panjang
 • Jisim
 • Masa
 • Sistem 12 Jam dan Sistem 24 Jam
Garis dan Sudut I
 • Sudut
 • Garis Selari dan Garis Serenjang
 • Garis Bersilang
Poligon I
 • Poligon
 • Simetri
 • Segi Tiga
 • Sisi Empat
Perimeter dan Luas
 • Memahami Konsep Perimeter untuk Menyelesaikan Masalah
 • Luas Segi Empat Tepat
 • Luas Segi Tiga, Segi Empat Selari, Layang-layang dan Trapezium
 • Menyelesaikan Masalah yang Melibatkan Perimeter dan Luas
Pepejal Geometri
 • Kubus dan Kuboid
 • Isi Padu Kuboid

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.