Blog

Blog

Selamat datang ke blog kami. Blog ini dibina untuk ibu bapa, guru, tutor dan pelajar yang mahu menyokong satu sama lain.

Ibu Bapa - Di sini anda boleh mencari jawapan kepada soalan semudah “apa itu e-learning?” Apakah manfaat yang akan anak saya peroleh apabila menggunakan e-learning? Bagaimana saya mahu menyokong anak saya? Mengapa platform e-learning ini lebih baik daripada yang lain? Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut? Bagaimanakah Learning Port menyelaraskan modulnya dengan keperluan kurikulum?

Guru dan Tutor - Gambar/blog merangkumi bahan terbaru dari teknologi, idea pelan pengajaran, pemikiran tentang e-learning dan apa yang sedang berlaku di dunia pendidikan.

E-learning Defined
November 10, 2017 | LP admin
The Bottom Line
| LP admin
Teaching the Process of Writing
| LP admin
Frame and Reflect
November 9, 2017 | LP admin
Will Technology Replace Teachers?
| LP admin
What is Gamification?
| LP admin
Use Learning Port to Flip your Classroom
| LP admin
Are You In or Are You Out?
| LP admin
Teaching in the 21st-century Classroom: Learning Port’s Simple Version
November 8, 2017 | LP admin
Attention Span and Technology
| LP admin