Bahasa Melayu

Contents

Tingkatan 1 - KSSM

Jenis Kemahiran - Tatabahasa

 • Kata Nama Am dan Khas
 • Kata Adjektif
 • Kata Seru dan Kata Tanya
 • Kata Kerja Tak Transitif
 • Kata Ganda
 • Imbuhan Awalan dan Akhiran
 • Ayat Dasar
 • Frasa Nama
 • Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat
 • Kata Perintah
 • Edit Kesalahan Ayat

Jenis Kemahiran - Seni Bahasa

 • Unsur pengulangan dan singkatan kata dalam karya puisi
 • Unsur perbandingan semacam dalam karya prosa
 • Mencipta karya fiksyen
 • Mencipta syair
 • Menulis teks pengacaraan

Jenis Kemahiran - Menulis

 • Membina Ayat
 • Melengkapkan Maklumat
 • Membina Kerangka Karangan
 • Karangan Rencana
 • Karangan Cerita
 • Karangan Laporan
 • Karangan Ulasan
 • Surat Kiriman Tidak Rasmi
 • Ringkasan
 • Karangan Berdasarkan Gambar

Jenis Kemahiran - Membaca

 • Membaca Bahan Prosa
 • Membaca Bahan Puisi
 • Maksud Perkataan
 • Pemahaman Teks
 • Fahami Maklumat
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Kosa Kata dan Ungkapan Menarik

Komsas - Antologi Kuingin Berterima Kasih

 • Puisi Tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)
 • Puisi Tradisional: Syair Pohon Buluh
 • Sajak: Kita Seumpama Sehelai Daun
 • Sajak: Kuingin Berterima Kasih
 • Sajak: Aku
 • Sajak: Kunci Bahasa
 • Prosa Tradisional: Asal Padi
 • Cerpen: Oren
 • Cerpen: Hadiah
 • Cerpen: Kuih Bakul Limau

Komsas - Novel

 • Novel Sejambak Bakti
 • Novel Pelari Muda
 • Novel Formula Termodinamik
 • Novel Destinasi Impian

Tingkatan 2 - KSSM

Jenis Kemahiran - Tatabahasa

 • Akronim
 • Kata Ganti Nama Diri
 • Kata Adjektif
 • Kata Penguat, Kata Nafi dan Kata Pemeri
 • Kata Bilangan
 • Kata Bantu, Kata Penegas dan Kata Arah
 • Kata Penekanan dan Kata Pembenda
 • Frasa Adjektif
 • Kesalahan Kata dan Frasa
 • Kata Kerja Transitif
 • Kata Ganda
 • Ayat Tunggal

Jenis Kemahiran - Seni Bahasa

 • Kata-kata Hikmat
 • Bahasa Berirama
 • Papan Cerita
 • Sajak Berdasarkan Bahan Rangsangan
 • Iklan dan Promosi

Jenis Kemahiran - Menulis

 • Membina Ayat
 • Membina Kerangka Karangan
 • Karangan Melengkapkan Cerita
 • Karangan Fakta
 • Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
 • Rumusan

Jenis Kemahiran - Membaca

 • Membaca Bahan Prosa
 • Membaca Bahan Puisi
 • Maksud Rangkai Kata
 • Memahami Maklumat
 • Pemahaman Teks
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Analisis Petikan

Komsas - Antologi Baik Budi Indah Bahasa

 • Puisi Tradisional: Pantun Alam Remaja
 • Puisi Tradisional: Pantun Kiasan
 • Puisi Tradisional: Pantun Budi
 • Puisi Tradisional: Pantun Nasihat
 • Puisi Tradisional: Pantun Kasih Sayang
 • Puisi Tradisional: Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)
 • Sajak: Dalam Persekitaran Kata-kata
 • Sajak: Roti
 • Sajak: Kucari Damai di Sini
 • Sajak: Pada Sekuntum Mawar
 • Prosa Tradisional: Pelanduk Mengajar Memerang
 • Cerpen: Banjir di Mata Emak
 • Cerpen: Talia dan Raksasa Qadqad
 • Cerpen: Menuai Emas
 • Drama: Mahkamah

Komsas - Novel

 • Novel Darah Titik di Semantan
 • Novel Jalan ke Puncak
 • Novel Jejak Monpus
 • Novel Meniti Impian

Tingkatan 3 - KBSM

Tatabahasa – Golongan Kata

 • Kata Nama dan Frasa Nama
 • Kata Kerja dan Frasa Kerja
 • Kata Adjektif dan Frasa Adjektif
 • Kata Sendi Nama dan Frasa Sendi Nama
 • Kata Tanya dan Ayat Tanya
 • Kata Seru dan Ayat Seruan
 • Kata Pemeri
 • Kata Nafi
 • Kata Penguat
 • Kata Bantu
 • Kata Hubung dan Ayat Majmuk
 • Kata Perintah dan Ayat Perintah

Tatabahasa – Pembentukan Ayat

 • Ayat Dasar dan Pola Ayat
 • Subjek dan Predikat dalam Ayat
 • Ayat Tunggal dan Susunan Biasa
 • Ayat Tunggal Susunan Songsang
 • Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tatabahasa – Peribahasa

 • Perumpamaan
 • Simpulan Bahasa
 • Pepatah
 • Bidalan
 • Kata-kata Hikmat

Penulisan – Karangan Berformat

 • Surat Kiriman Rasmi
 • Surat Kiriman Tidak Rasmi
 • Laporan
 • Wawancara

Penulisan – Karangan Tidak Berformat

 • Karangan Peribahasa
 • Karangan Fakta
 • Karangan Pendapat
 • Karangan Keperihalan
 • Ulasan

Komsas – Antologi Harga Sebuah Lukisan (Ulang kaji)

 • Pantun Empat Kerat (Muafakat)
 • Pantun Nasihat (Bersatu Hati)
 • Pantun Berkait (Bekerja)
 • Syair Panduan untuk Para Remaja
 • Syair Berbuat Jasa
 • Syair Li-Attar Ghib
 • Sajak Fragmen Sebuah Kehidupan
 • Sajak Kata-kata
 • Sajak Seorang Insan Istimewa
 • Sajak Rumput
 • Sajak Orang Tua
 • Sajak Keusangan Budaya
 • Hikayat Seri Kelantan
 • Hikayat Patani
 • Hikayat Marakarma
 • Hikayat Inderaputera
 • Cerpen Mutiara Bonda
 • Cerpen Harga Sebuah Lukisan
 • Cerpen Budi Semangkuk Daging
 • Cerpen Mencari Nafas Baharu
 • Drama Sebuah Perjuangan
 • Drama Cabaran

Komsas – Novel (Ulang kaji)

 • Zon 1: 6:20
 • Zon 2: Merenang Gelora
 • Zon 3: Cempaka Putih Untukmu

Tingkatan 3 - KSSM

Komsas - Antologi Bintang Hati

 • Syair Burung Nuri
 • Seloka Santap Istiadat
 • Sajak Kijang yang Lelah
 • Sajak Pesan Ibu Beribu-ribu
 • Sajak Senja di Palang Besi
 • Sajak Bintang
 • Prosa Tradisional Bahagia Sesudah Derita
 • Cerpen Legasi Tapai Ubi
 • Cerpen Sekeping Tanah
 • Cerpen Bawod
 • Drama Tenang-tenang di Air Tasik

Komsas - Novel

 • Novel Hempasan Ombak
 • Novel Justeru Impian di Jaring
 • Novel Chot
 • Novel Tawanan Komander Caucasus