05. Apakah jenis pelayar (browser) yang disarankan untuk mengakses aplikasi Learning Port Interactive?

Aplikasi Learning Port Interactive tidak boleh berfungsi dengan baik menerusi pelayar Internet Explorer serta pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox versi lama. Penggunaan pelayar Google Chrome dan Mozilla versi terbaharu adalah disarankan.